تصویر موجود نیست
تصویر موجود نیست
تصویر موجود نیست

بایگانی‌ماهانه: سپتامبر 2017

پروژه  محمودآباد موارد قرار داد  : پاکسازی ساحل محمود آباد به طول تقریبی 8 کیلومتر با عرض حدودی 30 متر به مساحت 24 هکتار بصورت یکپارچه مدت  پاکسازی : هفت روز کاری از 23...