تصویر موجود نیست
تصویر موجود نیست
تصویر موجود نیست

مدل 1100Rجاروی فضای سبز

مدل جارو خیابانی مکانیزه 1100R :
این جارو مکانیزه با اتصال به یدک کش تراکتور ماشین سودمندی جهت جمع آوری زباله و پسماندها از سطوح زمین است که کاربری آن ها شامل زمین های خاکی و شانه خاکی جاده ها چمن و فضای سبز و همچنین آسفالت می باشد
این جاروب یک دستگاه کارآمد برای حفظ و نگهداری ظاهر زیبای چمن و جمع آوری انواع زباله ها شاخ و برگ ، سنگ و فیلتر سیگار بدون آسیب به چمن و تولید گرد و خاک می باشد از دیگر مزیت های این جارو سرعت و دقت در جمع آوری انواع زباله های حجیم ، سنگین و تخلیه ی مکانیزه سطل زباله ماشین بدون احتیاج به سکو تخلیه در ماشین حمل زباله مانند کامیون و سیم تریل می باشد . این مدل مناسب فرودگاه ها،استادیوم های ورزشی ، زمین های اسب دوانی میادین
تره بار ، نمایشگاه ها و بازارچه های محلی و همچنین شانه خاکی جاده های برون شهری و نظافت محیط زیست می باشد .

  • تصویر موجود نیست
    مدل 1100Rجاروی فضای سبز